juni 23, 2022

Waarom kiezen zorgorganisaties voor tapeopslag?

Ieder mens genereert gedurende zijn of haar leven gemiddeld zo’n 1100 terabyte (!) aan medische data[1]. Alleen al het medisch beeldmateriaal is nu goed voor zo’n 30% van de wereldwijde gegevensopslag. En dan hebben we het alleen nog maar over de patiëntinformatie. Vergeet ook de data uit klinische onderzoeken, uitkomstenregistratie en de diverse medische hulpmiddelen niet. Kortom, een flinke aanwas van privacygevoelige data die een veilige (tape-)opslag nodig heeft.

Impuls vanuit de Europese Commissie

Met de onlangs gepubliceerde EHDA-verordening[2] (European Health Data Space) is er nu vanuit de Europese Commissie een internationale standaard voor het elektronisch gebruiken en delen van medische data. Eén Europees format voor patiëntendossiers, elektronische voorschriften, beelden, laboratoriumvoorschriften en ontslagverslagen waar de lidstaten zich aan moeten houden. Een positieve impuls voor de digitalisering van gezondheidsgegevens en de beschikbaarheid van digitale medische data.

Bewaarplicht voor medische gegevens

Uiteraard is het niet nodig alle data gegenereerd in de gezondheidszorg te bewaren. Wel bent u verplicht patiëntendossiers vanaf de laatste wijziging minimaal 20 jaar[3] te bewaren. Dit zodat een arts de patiënt een zo goed mogelijke behandeling kan bieden op basis van het dossier. Bovendien stelt de Archiefwet dat academische ziekenhuizen bepaalde documenten (zoals operatieverslagen en ontslagbrieven) moeten bewaren tot 115 jaar na de geboortedatum van de patiënt.

Vertrouwen in dataprivacy

Zeker in de zorg is data privacygevoelig. Uit onderzoek[4] blijkt dat Nederlanders maar matig vertrouwen hebben in de bescherming van persoonsgegevens. Slechts iets meer dan 30% van de ondervraagden heeft veel vertrouwen in de veilige opslag en verwerking van medische data door zorgaanbieders. De vele datalekken van de afgelopen jaren in de zorg zijn dan ook niet gunstig voor het vertrouwen in de informatiebeveiliging van gezondheidsgegevens.

Datalek Albert Schweitzer-ziekenhuis

Een recent voorbeeld is het voorval[5] in het Albert Schweitzer-ziekenhuis, gevestigd in Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, waarbij per ongeluk bestanden zijn gewist van zo’n 200.000 patiënten. Het betreft bestanden met daarin onder meer aantekeningen van de behandelaar, onderzoeksresultaten en verwijsbrieven die onbedoeld zijn overschreven door nieuwe bestanden met dezelfde naam. Gelukkig is in dit geval de data niet ‘in verkeerde handen’ gevallen. Het toont wel aan dat een goed back-up- en herstelbeleid onmisbaar is.

Tape als oplossing voor de gezondheidszorg

Het juiste opslagmedium in combinatie met een goede back-updienst zijn kernpunten van een efficiënt back-up- en herstelbeleid. Als zorgorganisatie wilt u over betrouwbare back-ups beschikken om de kans op dataverlies te minimaliseren. Offline tapeopslag op een externe locatie is dan een veilige, duurzame en kosteneffectieve oplossing voor de privacygevoelige, medische data in de gezondheidszorg.

Wat kan Backupned voor u betekenen?

Backupned biedt u de keuze tussen offline en online datatransfer. In het eerste geval wordt uw back-uptape vervoerd naar een offline, offsite opslaglocatie. Bij online tapeopslag zet uw back-upsoftwarepakket via zwaarbeveiligde en hoogwaardige fiberverbindingen de data over naar een offsite storage depot. Dit gebeurt met vooraf bepaalde en ingestelde retenties. Daar aangekomen, wordt deze direct na binnenkomst weggeschreven op datatapes, offgrid gehaald en verplaatst naar de offline, offsite opslaglocatie. Backupned kan u in dit traject totaal ontzorgen en desgewenst adviseren op alle onderdelen.

Zeker in de gezondheidszorg verdient u als organisatie een ervaren partner die er niet alleen is om duurzame, consistente back-ups te leveren, maar ook om eenvoudig dataherstel te bieden. Heeft u vragen over de diensten van Backupned? Neem gerust contact met ons op.

[1] FME Position paper Data voor gezondheid (FME, september 2020)

[2] EHDS geeft digitalisering gezondheidsgegevens impuls (Zorgvisie, mei 2022)

[3] Hoe lang wordt mijn medisch dossier bewaard? (Rijksoverheid)

[4] Vertrouwen in privacy van medische gegevens geschaad (Capterra, juni 2021)

[5] Albert Schweitzer-ziekenhuis wiste per ongeluk bestanden van 200.000 patiënten (Tweakers, maart 2022)

Bekijk alle diensten van Backupned:

terug naar nieuwsoverzicht