Tape en/of Disk

De vraag of tape dan wel disk de voorkeur geniet voor opslag is niet met een universeel geldende keuze te beantwoorden. Het antwoord is afhankelijk van welke aspecten met elkaar worden vergeleken. In kwaliteit en betrouwbaarheid is er geen verschil tussen tape en disk. Voor directe beschikbaarheid is disk echter het snelste.

Alhoewel de ‘snelheidsachterstand’ van tape ook afhankelijk is van de locatie waar de tapes zich bevinden. Is een tapelibrary verbonden met een server? Dan praten we over een snelheidsverschil dat slechts tienden van seconden bedraagt, in het voordeel van disk dus.

Tape van de LTO6-generatie heeft al een overdrachtssnelheid van 400MB per seconde en het toekomstige LTO10 haalt 2750 MB/seconde. Is het niet nodig dat data direct beschikbaar is en bij recovery pas bijvoorbeeld binnen twee of drie uur weer beschikbaar is? Dan is tapeopslag off-site een goed alternatief. Incourante data kunnen op tape worden gezet en van het systeem worden verwijderd, waardoor de systeemprestaties worden verbeterd.

Kosten verschil Tape en Disk

Gekeken naar de kosten voor opslag neemt tape een voorsprong. De totale kosten van tape zijn altijd lager dan die van disk. Uiteindelijk zijn de opslagkosten binnen een bedrijf volgens onderzoek van de Clipper Group zo’n 26 keer lager met tapes dan met disks. De voornaamste oorzaken hiervoor zijn de flink lagere kosten voor apparatuur en onderhoud (25 x goedkoper), het heeft minder kostbare vloeroppervlakte in datacenters nodig (4x kleiner), en tot slot de kleinere footprint van tape-opslag: het lagere energieverbruik (105 x) wat zich vertaalt in hogere duurzaamheid.

Onlangs maakte een gerenommeerde Europese overheidsinstelling deze kostenberekening voor de eigen organisatie. De conclusie was dat voor die In totaliteit goedkoper instelling dataopslag op tape maar liefst 9 keer keer goedkoper was dan opslag op een diskoplossing. Het voordeel van dit praktijkvoorbeeld is weliswaar wat minder groot dan wat de Clipper Group heeft berekend, maar we kunnen concluderen dat de totale kosten van tape binnen een organisatie nog steeds aanzienlijk lager zijn dan die van een diskoplossing.

Kosten off-site dataopslag

Gekeken naar de kosten van off-site dataopslag vergroot tape de voorsprong op disk. De totale kosten per TB zijn bij tapeopslag offsite minimaal een factor 10 lager dan de TB-kosten bij een opstelling met online-opslag. Dit ongeacht of die opslag in een datacenter is of in de cloud.

De kosten voor opslag in de cloud variëren volgens diverse metingen en onderzoeken: van € 0,02 tot € 0,38 per GB per maand. Dat staat in schril contract met het kostenplaatje van tape: daar kost een GB nog geen € 0,0005 per maand . Vanzelfsprekend komen daar nog wel de transportkosten voor de tapecartridges bij. Echter, voor cloudopslag zijn er weer datatransferkosten die al gauw € 10,00 per MB/sec per maand bedragen.

Contact opnemen

We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden van het inrichten van een tape backup proces voor uw bedrijf. Van transport tot opslag. Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaande button of bel ons via +31 (0)26 334 2020

Offerte

Over BackupNed

  • Ondergronde atoomvrije bunker
  • Offline, dus hackerproof
  • 24/7 bereikbaar
  • Dag en nacht beveiligde spoedservice,binnen drie uur op locatie (in Nederland)
  • Gescreend personeel
  • Volledig proces gecertificeerd ISO 9001 en IEC 27001

Meer informatie?
Bel+31 (0)26 334 2020 of vraag een offerte op via onderstaande button.

Offerte binnen 1 werkdag

Tape backup - Referentie TUI Tape backup - Referentie Centric Tape backup - Referentie Campina Tape backup - Referentie IHC Tape backup - Referentie eurocept
Tape backup - Dirk en Peter
Tape backup - Triangle

Gratis offerte

Binnen 1 werkdag nemen wij contact op

Uw gegevens worden uitsluitend
gebruikt om u te informeren.