Duurzaamheid

Tape en/of disk

De vraag of tape backup dan wel HDD de voorkeur geniet voor dataopslag is niet met een universeel geldende keuze te beantwoorden. Het antwoord is afhankelijk van welke aspecten met elkaar worden vergeleken. In kwaliteit en betrouwbaarheid is er geen verschil tussen tape en disk. Voor de directe beschikbaarheid van data is disk echter het snelste.

Verder is het van groot belang om constant alert te zijn op het moment van vergelijk omdat zowel de HDD- (incl Cloud-) technologie als de tapetechnologie constant aan veranderingen onderhevig zijn. De wereldwijde exponentiële datagroei in combinatie met een sterk toenemende cybercriminaliteit en een sterk groeiende maatschappelijke discussie om het energieverbruik in combinatie met de CO2 uitstoot drastisch te verminderen, draagt eraan bij dat er binnen het genoemde LTO Tapeconsortium constant analyses worden uitgevoerd om alle voor- en nadelen van zowel de tape, HDD- als cloudomgevingen, aan te laten sluiten op de ontwikkelingen in de wereld van data storage.

Dataoverdracht

Nog steeds wordt gedacht dat de overdrachtssnelheid van een HDD hoger ligt dan die van een tape. Dat is met de laatste stand der technologie een misvatting. Uitgaande van een LTO8 tape blijkt dat deze op dit moment (2020/2021) de hoogste overdrachtssnelheid haalt. Native data worden weggeschreven met een snelheid tot 360 MB per seconde terwijl gecomprimeerde data worden weggeschreven met een snelheid van zo’n 750 MB per seconde. In de praktijk is gebleken dat de overdrachtssnelheid naar een HDD systeem tot zo’n 30 Gig, sneller verloopt dan naar een LTO tape systeem. Zodra de hoeveelheden data groter worden komt de tape in het voordeel met daaraan nog eens verbonden een zeer hoge mate van betrouwbaarheid.

Offline, offsite data vault - BackupNed (4)

Kosten verschil Tape en Disk

Gekeken naar de kosten voor opslag neemt tape inmiddels een grote voorsprong. De totale kosten van tape zijn lager dan die van disk. Vanuit analyses binnen het LTO consortium wordt inmiddels melding gemaakt van een TCO (Total Cost of Ownership) over een periode van 10 jaar waarbij de kosten in vergelijk met een HDD opslag, 86% lager liggen en 66% lager dan die van een cloudoplossing.

Daarnaast zien we dat de eenheidsprijs per volume bij tapes drastisch lager ligt dan alle andere opslagsystemen. Dit wordt nog eens versterkt doordat tape-opslag alleen stroom gebruikt wanneer er daadwerkelijk data wordt weggeschreven naar tape of wordt gelezen, dit in tegenstelling tot HDD die constant draait en daarmee constant stroom en koeling vraagt.

Wij bij Backupned hebben de kennis om al uw vragen te beantwoorden. Wij zijn uw totaalpartner in tape verkoop, het transport en de storage van uw data op LTO 9 tapes. Omdat de storage van de backup op een fysiek andere locatie is als uw data, wordt dit ook wel air gapped backup genoemd.

Our services

For dataprotection