Een constante discussie

Houdbaarheid van tapes

Bij discussies over het nut van tape backup is de beschikbaarheid van data op de nieuwste LTO tape een vaak gehoord kritiekpunt. Dan gaat het over de periode waarin data op (oude) tapes nog valt terug te lezen en de snelheid waarmee deze recovery kan worden gerealiseerd.

Op de eerste plaats speelt hierbij de houdbaarheid van de software die gebruikt wordt om de data weg te schrijven en te lezen. Dit is echter ook aan de orde bij het actueel houden van software om een disk te benaderen. Tevens moet de gebruikte tape zelf na verloop van tijd nog in te lezen zijn.

Conclusie

In z’n algemeenheid horen we zo lang Backupned al bestaat, de constante discussie over de functionaliteit van de tapes. Jaren geleden riep zelfs een gerenommeerd bedrijf op het gebied van offsite storage al dat de tape dood was. Het bleek een kreet voor eigen parochie om grote datavolumes zoveel mogelijk toe te kunnen (blijven) vertrouwen aan dure disk-omgevingen. Voor dynamische data, waaronder cloudomgevingen, bleek men gedeeltelijk gelijk te hebben. Voor statische data geldt inmiddels dat uit vele analyses is gebleken dat het een zeer efficiënt en betrouwbaar opslagmedium is. Omdat er 'ruimte' en 'lucht' tussen uw data en de backup zit, wordt het ook wel air gapped backup. Daarbij draagt deze manier van backup bij aan een enorme kostenreductie en een grote afname van de CO2-uitstoot.

Voeg daaraan toe dat de data overdrachtssnelheden sterk zijn toegenomen en de data via open bron beheerdata eenvoudig en zeer flexibel beheerd kan worden, dan kunnen we absoluut de conclusie trekken dat dat de tape is begonnen aan een geweldige comeback voor diegene die bereid is zich nog eens echt in deze materie te verdiepen.
Uiteraard zijn we graag bereid u daarover te adviseren. Van aankoop tot de opslag zelf.

Our services

For dataprotection