Backup van data op tape

Datarecovery: wat is uw plan?

Bij een cyberaanval, brand, systeemstoring of door een menselijke fout kunnen belangrijke gegevens verloren gaan. Daarom is het voor elke organisatie essentieel om een solide plan voor datarecovery te hebben. Er zijn tal van redenen waarom de bedrijfscontinuïteit afhangt van het terughalen van data. Maar daar is wel een goed (en getoetst) plan voor nodig.

Offline, offsite data vault - BackupNed (4)

Hoe ziet uw datarecoveryplan eruit?

Eenvoudig gezegd is datarecovery het terughalen van verloren, onbedoeld verwijderde, beschadigde of ontoegankelijk geworden gegevens. Hiervoor is in eerste instantie inzicht nodig in de mogelijke dreigingen waardoor data verloren gaat en de kans hierop. Mocht u een dergelijke ramp overkomen:

  • Wie is dan verantwoordelijk voor het herstel van de gegevens?
  • Hoe worden die teruggehaald?
  • Wat zijn de aanvaardbare doelen voor de recovery point objective (RPO) en de recovery time objective (RTO)?

Ook de te volgen procedures voor gegevensherstel moeten worden opgenomen in het plan. Hiervoor is het van belang om te weten wat die gegevens precies zijn, waar ze zich bevinden en wie geautoriseerd is om ze terug te halen. Als uw plan voor datarecovery staat, dan is het aan te bevelen de stappen in de praktijk te testen.

Tape als backup voor datarecovery

De methode voor gegevensherstel is afhankelijk van het betreffende opslagmedium. Neem bijvoorbeeld een air gapped back-up. Om data die op back-uptapes staat te herstellen, is meer nodig dan alleen de mogelijkheid om gegevens fysiek van een tape te halen. Taperecovery vereist een grondige kennis van het back-upformat en de capaciteit om bestanden uit het archief te halen.

LTO 9-tapes moeten bijvoorbeeld worden voorzien van een unieke identificatie, zodat een LTO-tape zelfs na jaren snel is terug te vinden. Dit is niet alleen belangrijk in het geval van datarecovery, maar ook in verband met audits. U wilt altijd kunnen aantonen waar een tape zich bevindt. Als u dit binnen de organisatie moet regelen, is het bij grote aantallen en verschillende roulatieschema’s al gauw een administratieve rompslomp. Het is dan handiger om gebruik te maken van een track- and traceportal van de offsite tapeleverancier.

Binnen 3 uur uw data terug

Wanneer back-up tapedrives nog werken met verouderde software en er sprake is van dataopslag voor de lange termijn (long term data-archiving), dan kan de recovery een probleem worden. Zorg er daarom voor dat u altijd, en bij voorkeur bij de offsite provider, restore on demand beschikbaar heeft. Voor onze klanten verzorgen we in dit geval dat zij de data in het aangevraagde format krijgen geleverd wanneer ze dit aanvragen.

Twijfelt u nog of tape wel geschikt is om op te nemen binnen uw datarecoveryplan? Dan kunnen we u in ieder geval verzekeren dat de tapes – afhankelijk van de fysieke locatie van de tapeopslag –meestal binnen drie uur zijn afgeleverd. Als gegevens niet direct beschikbaar hoeven te zijn, dan is tape backup veruit de goedkoopste en meest veilige optie voor uw datastorage.

Mocht u vragen hebben over tapestorage en datarecovery voor uw organisatie, neem dan gerust contact met ons op. We kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Onze diensten

Voor gegevensbescherming