verschillende types data

Cloud opslag vs tape opslag

Opslag van data in de cloud is makkelijk op te schalen, data is snel terug te halen en de cloud is altijd en overal te bereiken.

Maar opslag in de cloud is relatief duur en de hoeveelheid data die wordt geproduceerd neemt in organisaties nog altijd exponentieel toe. Daarnaast geldt dat data in een cloud zich om zowel kostentechnische als praktische redenen niet goed leent voor grote recovery acties. Tape storage biedt hiervoor nog steeds een gegarandeerde oplossing.

Bij de keuze om data in de cloud of op de nieuwste LTO tape op te slaan, maken we onderscheid tussen 4 verschillende types data:

 • Bedrijfskritische data
  Deze data zijn vitaal voor de continuïteit van de organisatie. Voor dagelijks gebruik is opslag in de cloud dan ook ideaal. Omdat ze van bedrijfskritisch belang zijn moeten deze data echter ook optimaal en soms maximaal worden beschermd. Zodra een organisatie wordt getroffen door ransomware is er behoefte aan backups die ingezet kunnen worden ten behoeve van een goede datarecovery. Dat kan alleen worden gerealiseerd door bedrijfskritische data frequent op te slaan op tape en deze offline en offsite op te slaan op een veilige locatie. Doordat er 'lucht' tussen uw data en de backup zit, wordt het ook wel air gapped backup.
 • Verouderde, overtollige of onbelangrijke data (ROT data)
  Data die van geen belang meer zijn voor de organisatie en waarvoor geen (wettelijke) bewaartermijn geldt, kunnen gecontroleerd worden verwijderd. Bij twijfel is opslag als tape backup een kostenefficiënt alternatief.
 • Dark data
  Van dark data is sprake als de waarde daarvan niet is vastgesteld. Dat geldt voor gemiddeld 50% van beschikbare data in organisaties. Het kan bestaan uit waardeloze, van historisch belang zijnde of zelfs bedrijfskritische data. Zolang deze analyse niet heeft plaatsgevonden, is naast opslag in de cloud, ook opslag op tape aan te bevelen.
 • Archiefdata
  Al dan niet verplicht gesteld vanuit specifieke wetgeving (juridisch, financieel). Het betreft doorgaans grote hoeveelheden statische data die voor lange tijd bewaard moeten worden. Raadpleging gebeurt incidenteel en staat meestal niet onder tijdsdruk. Tapes vormen ook hier, met name uit kostenoverweging, maar ook uit overwegingen rondom het verminderen van CO2, het ideale opslagmedium.
Offline, offsite data vault - BackupNed (4)

Locatie Cloud opslag

Het is erg belangrijk geworden om te weten waar een cloudprovider haar data opslaat en onder welke lokale wetgeving deze valt. Dit betreft niet alleen het datacenter en de daar opgeslagen data, maar ook het hoofdkantoor van de cloudaanbieder. Datacenters maken immers veelvuldig gebruik van meerdere locaties om de data van hun klanten op een zo efficiënt mogelijke manier over de wereld te spreiden.

Meer dan de helft van de ondernemers in het MKB weet niet precies waar zijn privacygevoelige informatie staat in de cloud, terwijl zij juist voor cloud-oplossingen kiezen uit veiligheidsoverwegingen. Niet geheel onterecht ziet 76 procent van de IT-beslissers beveiliging als grootste zorg bij het gebruik van cloudgebaseerde ICT diensten.

Hoewel datacenters er alles aan doen om inbreuken te voorkomen, is een datalek nooit (meer) uit te sluiten. Meer dan een kwart van de bedrijven heeft wel eens te maken gehad met een datalek die de cloud provider niet of nauwelijks had kunnen voorkomen. Vaak vragen organisaties zich af of de data die door hen worden verwijderd, ook daadwerkelijk weg zijn. Waterdichte garanties kunnen vaak niet worden gegeven, omdat onduidelijk is waar de data precies staan.

Backupned is uw totaalpartner voor de opslag van uw data. Van de aankoop tot de transport tot de opslag zelf.

Our services

For dataprotection