In safe hands

Tape backup

Tape backup - Tape backup - header

Het fenomeen tape backup vindt al plaats sinds 1928. In de afgelopen eeuw is het gebruik ervan continu veranderd en verbeterd. Als nieuwe media of werkwijzen de tape backup dreigen te verdringen, duiken er ook steeds weer nieuwe dreigingen op die de waarde ervan weer bevestigen. Hierdoor is de tape backup inmiddels een vast en vertrouwd onderdeel binnen de ICT life-cycle geworden.

Backupned heeft in de afgelopen 25 jaar van haar bestaansgeschiedenis het geloof in de waarde van tape backup nooit verloren. Het wordt nu minder als een backupmedium toegepast, maar des te meer als langetermijn opslagmedium met, voor dit doel, de extra voordelen van een minimaal stroomverbruik, lagere kosten (TCO) en een sterke terugdringing van de CO2 uitstoot. Doordat de data op tape backup op een offline en offsite locatie slechts fysiek toegankelijk zijn wordt aan alle eisen met betrekking tot de beschikbaarheid van data op lange termijn voldaan.

Terugkijkend op het jaar 2020 lijkt de conclusie gerechtvaardigd om te stellen dat het totale datavolume is toegenomen tot zo’n 40 ZB (Zettabyte). Het IDC (International Data Corporation) schatte het totale aantal gegenereerde data in 2016 op 16,1 Zettabyte en voorspelde in 2017 dat de hoeveelheid data wereldwijd in 2025 zou zijn gegroeid naar 163 Zettabytes. De praktijk laat inmiddels zien dat deze voorspelling misschien nog wel eens overschreden zou kunnen worden. We hebben het dan over een gemiddelde datagroei van zo’n 40 % per jaar. Dat vraagt om nieuwe denkwijzen, analyses en inzichten. Backupned ontzorgt u geheel, van aankoop tot opslag.

Tape backup - Tape backup - Offline offsite data vault

Waarde dataopslag via tape backup

Zoals al eerder gezegd, fungeert de tape backup inmiddels minder als backupmedium (alhoewel deze weer in waarde stijgt als Colden Copy tbv een ransomewareaanval) maar meer als opslagmedium voor de lange termijn. In dat kader zien we dat het gebruik van de tapes constant wordt geëvalueerd en de waarde ervan iedere keer weer opnieuw wordt bepaald. In grote lijnen zien we nu een tweedeling ontstaan in het gebruik door de data te classificeren als statische en dynamische data. Voor de dynamische data geldt dat deze frequent wordt geraadpleegd. Het blijkt zo’n 10 % te zijn van de totaal opgeslagen hoeveelheid data. Zo’n 70% van de data kan worden geclassificeerd als statische data oftewel, data die niet of nauwelijks meer worden geraadpleegd. Vanuit wetgeving, analyses en andere verplichtingen blijken deze data wel van groot belang te zijn en dienen deze (vaak) langdurig te worden bewaard.

Daarnaast heeft de tape backup met de opkomst van Ransomware een nieuwe rol in het risicomanagement van de ICT-omgeving gekregen en heeft er een hernieuwde evaluatie plaatsgevonden van het BCP (Business Continuity Plan). Golden Copies die aantoonbaar verschoond zijn van ransomware kunnen een belangrijke rol spelen in de datarecovery na een ransomware-aanval en verdienen daarmee dan ook nieuwe aandacht binnen het BCP.

In de ondergrondse depots van Backupned worden backup tapes onder de vereiste omstandigheden van duurzaamheid, security, conditionering en daarmee betrouwbaarheid, opgeslagen. De door de fabrikant maximaal gegarandeerde houdbaarheid van 30 jaar kan daarmee onder al deze condities worden gerealiseerd.

Omdat de fysieke handling van tapes inmiddels in veel organisaties als ballast wordt ervaren, voorziet Backupned ook in een omgeving waarin u uw data veilig op tape backup kunt wegschrijven waarna Backupned in eigen huis zorgt voor de veilige offsite en offline storage. U kunt gebruik blijven van een opslagmedium dat zich door en door heeft bewezen en waar u zelf ook op vertrouwt maar heeft dan niet meer de nadelen en ongemakken van alle fysieke handelingsactiviteiten. Ontzorging dus in optima forma. Omdat uw data en uw back-up zich op twee fysiek andere locaties bevind, wordt dit ook wel air gapped backup genoemd.

Twijfelt u nog over het gebruik van Cloud, Disks of Tapes? Wij zetten alles voor u op een rijtje:

Our services in tape backup

For dataprotection

Tape Backup - online offsite

ONLINE DATA TRANSMISSION OFFSITE VAULTING

Het gemak van online datatransport, gecombineerd met de veiligheid en betrouwbaarheid van tape-opslag.

Tape backup - Offline, offsite data vault

OFFLINE TAPE TRANSPORT OFFSITE VAULTING

Veilige tape opslag. Tape backup is 24 uur per dag beschikbaar, onbenaderbaar voor ‘derden’.

Veelgestelde vragen

Wat is er bij de dienst, offsite backup, inbegrepen?
Onze full-service dienstverlening bestaat uit de levering en labeling van de tapes, het transport ervan, tapehandling bij de klant en in ons depot, veilige opslag, datarecovery en gecertificeerde vernietiging van tapes.
Raken jullie wel eens een tape kwijt?
Nee, we maken gebruik van een eigen ontwikkelde barcode-applicatie, inclusief een tracing-module waarmee we alle bewegingen van de tape volgen en registreren. Alle handlingsactiviteiten worden vastgelegd en gearchiveerd zolang een tape bij ons in beeld is. Hierdoor is in 25-jarig bestaan nog nooit een tape zoekgeraakt.
Moeten tapes tijdens de opslagperiode worden ‘bewerkt’ (bv. omspoelen/vervangen), opdat de conditie niet verslechterd?
Nee, dat is bij de kwaliteit van LTO-tapes vanaf het type LTO5 niet nodig. De fabrikant stelt dit ook niet als eis om te voldoen aan de garantietermijn die geboden wordt.
Wat is de houdbaarheid van een tape in jullie depot?
Gecombineerd met de juiste klimaatcondities in ons ondergrondse depot, garandeert de fabrikant een houdbaarheid van de tapes tot 30 jaar.
Moet ik nog extra maatregelen nemen, voordat een tape langdurig wordt opgeslagen?
Om er zeker van te zijn dat de betreffende tape na lange tijd kan worden teruggelezen, adviseren wij om de tape vooraf te laten analyseren. Dan wordt beoordeeld of de data correct is weggeschreven, wat nodig is ten behoeve van een juiste datarecovery. Daarnaast kan een catalogue worden aangemaakt om de gewenste data snel en correct te kunnen traceren.

Backupned adviseert om de versies van uw datamover of back-upsoftwarepakket goed bij te houden en mee te nemen in de back-upprocesbeschrijving ten behoeve van de juiste versie in het geval van een restore of recovery.
Hoe wordt voorkomen dat een ongeautoriseerd persoon een tape bij jullie op kan vragen?
Wij adviseren iedere klant om een autorisatieprocedure aan te leveren. Daarin wordt opgegeven wie op welk moment is geautoriseerd om een tape op te vragen. Aan dit proces kan ook een escalatieprocedure worden gekoppeld met daarin een uitwerking van de door u gewenste autorisatieniveau’s.
Hoe is de veiligheid van mijn tapes gewaarborgd?
Bouwkundig middels de veiligstelling in ondergrondse, voormalig atoomvrije, bunkers. Elektronisch met een BORG-gecertificeerd beveiligingssysteem gecombineerd met een realtime cameradetectiesysteem. Deze zijn aangebracht op strategische plekken in en rond de depots.

De toegang tot de depots, alsmede de toegang tot de afzonderlijke zalen waar de tapes staan opgesteld, zijn gecompartimenteerd en voorzien van elektronische toegangscontrole en registratie.
Wat is de minimale en maximale hoeveelheid tapes die ik bij jullie kan opslaan?
Vanaf één tape kunt u al bij ons terecht. Dit kan worden uitgebreid tot zo’n 50.000 tapes per klant.
Welke bewaartermijnen hanteren jullie?
U bepaalt op basis van uw eigen bedrijfspolicy uw eigen bewaartermijnen, een en ander afgestemd op de bewaartermijnen die door de wetgever zijn vastgesteld. Wij kunnen aan ieder verzoek voldoen.
Kan ik ook mijn datamanagement bij jullie uit handen geven?
Jazeker, zodra u dit wenst, beheren wij de data onder de door u gedefinieerde bewaartermijnen per dataset. Wanneer deze zijn afgelopen, vernietigen wij deze datadragers onder een zorgvuldig gecertificeerd proces.
Moet ik eigen hardware aanschaffen en onderhouden om gebruik te kunnen maken van jullie dienstverlening?
Onze klanten beperken zich niet door een on-premises oplossing, waarbij Backupned de fysieke datadragers ophaalt en veiligstelt. We leveren ook een ‘as-a-Service-model’, waarmee we u optimaal ontzorgen bij uw offsite storage, tape backup en archivering.