Al 25 jaar wordt het gebruik van tapes vervloekt en bemind. Wij zijn het geloof in de waarde van tapes én de offline opslag daarvan nooit verloren. Ook nu. Want nieuwe risico’s in een snel veranderende wereld vragen om offline maatregelen. De LTO tape fungeert daarbij als high-end medium om uw kostbare data veilig te stellen. Wij bieden de nieuwste en beste versie, LTO 9.

ONZE VISIE OP UW DATA

Data vormen de levensader van uw organisatie en kunnen in het geval van een calamiteit de continuïteit en uw imago ernstige schade toebrengen.

Online opgeslagen data zijn benaderbaar en kwetsbaar voor verlies en/of diefstal. Offline, offsite backup storage van uw data biedt een grotere garantie dat dat de continuïteit volledig is gegarandeerd. In onze ondergrondse depots bewaren wij uw data anoniem, veilig, duurzaam en vertrouwd. Omdat er 'lucht' tussen uw data en de backup zit noemen we dit ook wel air gapped backup.

We kiezen bewust voor een bescheiden profilering van ons bedrijf. Onze transportmiddelen voor de tape transport en de bijbehorende opslaglocaties zijn anoniem en onherkenbaar. We geven geen verwijzingen en noemen geen namen van onze klanten. Anonimiteit is geborgd in ons DNA en draagt bij aan de veiligheid van uw data storage.

ONZE CONTINUÏTEIT

Backupned is financieel en organisatorisch volledig onafhankelijk. Backupned is opgericht in 1995 en rekent een belangrijk deel van het grotere Nederlandse bedrijfsleven, evenals landelijke en regionale overheden en overige toonaangevende organisaties, tot haar trouwe klantenkring.

ONZE KERNWAARDEN

VEILIGHEID

Er wordt voortdurend geïnvesteerd in de verbetering van het aangeboden beveiligingsniveau. Dit niveau is afgestemd op onze high-level offline tape storage en het zwaarbeveiligde online back-upproces.

Jaarlijks worden er risicoanalyses door externe auditors in verschillende disciplines uitgevoerd. Daarnaast wordt constant ingespeeld op veiligheidsaspecten, zoals die zich aandienen vanuit snel veranderende ICT en maatschappelijke ontwikkelingen.

DUURZAAMHEID

Datacenters gebruiken een toenemende hoeveelheid energie voor de massaopslag van data. Terwijl statische data prima op LTO-tapes bewaard kunnen worden als tape backup. Daarbij is het energieverbruik nihil en de houd- en traceerbaarheid maximaal gewaarborgd. Bij lange bewaartermijnen garandeert Backupned de beschikbaarheid van de data op ieder gewenst medium.

GEEN RISICO

Wij onderschrijven de 3-2-1-0 regel, waarbij de 0 staat voor een golden copy.

Een golden copy is gecontroleerd op de afwezigheid van ongeautoriseerde dataencrypties. Deze kan onder andere worden gebruikt voor datarecovery na een ransomware-aanval.

De golden copy wordt uiteraard extern op een streng beveiligde locatie bewaard.

INTEGRITEIT

Backupned garandeert dat de opgeslagen data van een cliënt slechts door hem kan worden ingezien of opgevraagd. Bovendien waarborgen we de integriteit door anoniem transport, een onherkenbare opslaglocatie en online data security op hoog niveau.

BETROUWBAARHEID

Onze bedrijfsprocessen zijn gecertificeerd. We garanderen herleidbaarheid en daarmee ononderbroken continuïteit van dataopslag. Van het kopen tot het transporteren tot de opslag, wij zijn uw betrouwbare partner.

een woord

van onze grondlegger

Peter Benedick: Al meer dan 25 jaar werk ik met hart en ziel aan Backupned. Samen met mijn team ontzorg ik onze klanten met betrouwbare externe dataopslag op tapedrives in onze atoomvrije bunkers.

Ik hoor u denken: tapes? Jazeker, daar geloof ik heilig in. Lange tijd ben ik daarin een van de weinigen geweest. En de komst van de cloud heeft aan dat imago zeker geen positieve bijdrage geleverd.

Boek

Ondergronds succes

Een jonge diender die zijn uniform al na tien jaar aan de wilgen hangt en in de onbekende wereld van het ondernemerschap stapt. Hij belandt van de ene uitdaging in de andere en ontwikkelt met vallen en opstaan een zesde zintuig om te overleven in de jungle van het bedrijfsleven waar status, geld en diplomatie strijden om macht en gunningen. Met (soms) onorthodoxe creativiteit en een ongekend doorzettingsvermogen verwerft hij een positie als ondergronds ondernemer.

Te koop bij:

ONS LOGO

Het beeldmerk van Backupned verwijst naar de fossielen van de Cephalopoda-inktvis die al honderden miljoenen jaren onder de aardkorst verborgen liggen. In hun karakteristieke afzonderlijke kamers hebben ze geheimen opgeslagen, waarvan niemand de aard kent en ook nooit te weten zal komen.

In veilige handen

Ons bestuur

CEO & Founder
Peter Benedick
Financial controller
Anita Platenburg
Manager operations
Marcel Schouten
Quality manager
Lidewijde Notten-Boomsma
Chief Technology Officer
Sandrie Datema