oktober 26, 2012

Backup als archief?

Snapshots of backupdata kunnen worden ingezet ten behoeve van datarecovery. Hierbij kan gedacht worden aan retentieperioden van 30 tot 60 dagen of afwijkende perioden voor specifieke situaties. Backupdata dient vervolgens gescheiden te worden van archiefdata.

Dat kan door de archiefdata te migreren naar tape (meest gangbaar: LTO) of door de data on-line beschikbaar te houden op disk (met als extra waarborg een tapebackup). Een belangrijk aspect waar dan rekening mee gehouden moet worden zijn de beheerskosten die nodig zijn om de data beschikbaar te houden. Backupned ziet een toenemende groei in dit segment; statische data opgeslagen op tape in een veilige omgeving, omgeven met alle waarborgen voor de lange termijn.

Bron: Storezilla

Bekijk alle diensten van Backupned:

terug naar nieuwsoverzicht