triangle

Backup als archief?

Snapshots of backupdata kunnen worden ingezet ten behoeve van datarecovery. Hierbij kan gedacht worden aan retentieperioden van 30 tot 60 dagen of afwijkende perioden voor specifieke situaties. Backupdata dient vervolgens…