In veilige handen

Hoe wij werken

Wij staan voor veiligheid, integriteit, betrouwbaarheid en continuïteit. Dat is waar uw data recht op hebben.

WERKWIJZE

Uw vraag naar data storage (archivering of golden copy).

Inventarisatie (is grondslag voor de te leveren dienst/maatregelen):

 • Wat is uw behoefte?
 • Globale risico-inventarisatie.
 • Is er een Management Informatie Systeem of audit die dwingt tot maatregelen?

Ons voorstel voor uw behoefte op basis van uw voorlopige schatting.

Bij akkoord, een definitieve inventarisatie wat er moet worden opgeslagen.

 • Welk tape medium?
 • Hoeveelheid van dat type op te slaan medium?

Aangepaste overeenkomst.

Opstellen procesbeschrijving, waaronder:

 • Autorisatieproces;
 • Geautoriseerde medewerkers;
 • Te transporteren volumes;
 • Op welke locatie vindt wat plaats;
 • Niveau van beveiliging;
 • Inzet van transportmiddelen.

Faciliteit inrichten, zoals planning, security en routing transportmiddelen.

Startdatum waarop onze logistiek manager het proces test.

Proces operationeel.

Na twee maanden eerste evaluatie van het proces.

BackupNed - Werkwijze (2)
backupned-werkwijze-2

KWALITEIT

Onze bedrijfsprocessen zijn op professionele, zorgvuldige en transparante manier opgezet. We zijn houder van twee kwaliteitscertificaten. Hierdoor garanderen we een vlekkeloze en traceerbare verkoop, handling, logistiek (tape transport) en opslag (tape storage en offsite backup storage) van uw tape backup. Omdat er 'ruimte' en 'lucht' tussen uw data en de back-up zit, wordt het ook wel air gapped backup genoemd. Onze certificaten bewijzen onze professionaliteit:

- ISO 9001 (houder sinds 2006): de internationaal geaccepteerde standaard die toeziet op een professioneel, controleerbaar en juist kwaliteitsmanagementsysteem.

- ISO/IEC 27001 (houder sinds 2012): de internationaal geaccepteerde standaard voor informatiebeveiliging waarin wordt beschreven hoe informatiebeveiliging procesmatig ingericht moet worden.

In het onverhoopte geval dat onze diensten niet aan uw eisen voldoen, hanteert Backupned een professioneel klachtenprotocol. Incidenten lossen we op en als u bent gedupeerd, kunt u schadeloosgesteld worden. Dit protocol wordt jaarlijks herzien en geactualiseerd.

TAPETRACER

Voor het traceren van de nieuwste LTO tapes maken we gebruik van TapeTracer, een volledig in eigen beheer ontwikkelde track & trace applicatie. Binnen enkele minuten kan elke willekeurig tape worden getraceerd en aan u worden overhandigd.

Zo kan tijdens audits een up-to-date en realtime overzicht worden verstrekt van de aanwezige tapedrives, maar ook van de historie van alle handlingsactiviteiten van een tape, vanaf het moment dat een tape is opgenomen in ons depot.

In veilige handen