Service

Veelgestelde vragen

Offsite tape-opslag

Wat is er bij de dienst, offsite backup storage, inbegrepen?
Onze full-service dienstverlening bestaat uit de levering en labeling van de tapes, het transport ervan, tapehandling bij de klant en in ons depot, veilige opslag, datarecovery en gecertificeerde vernietiging van tapes. Omdat er 'lucht' en 'ruimte' tussen uw data en de backup zit, wordt het ook wel air gapped backup genoemd.
Raken jullie wel eens een tape kwijt?
Nee, we maken gebruik van een eigen ontwikkelde barcode-applicatie, inclusief een tracing-module waarmee we alle bewegingen van de tape volgen en registreren. Alle handlingsactiviteiten worden vastgelegd en gearchiveerd zolang een tape bij ons in beeld is. Hierdoor is in 25-jarig bestaan nog nooit een tape zoekgeraakt.
Moeten tapes tijdens de opslagperiode worden ‘bewerkt’ (bv. omspoelen/vervangen), opdat de conditie niet verslechterd?
Nee, dat is bij de kwaliteit van LTO-tapes vanaf het type LTO5 niet nodig en wij maken gebruiken van LTO 9. De fabrikant stelt dit ook niet als eis om te voldoen aan de garantietermijn die geboden wordt.
Wat is de houdbaarheid van een tape in jullie depot?
Gecombineerd met de juiste klimaatcondities in ons ondergrondse depot, garandeert de fabrikant een houdbaarheid van de tapes tot 30 jaar.
Moet ik nog extra maatregelen nemen, voordat een tape langdurig wordt opgeslagen?
Om er zeker van te zijn dat de betreffende tape na lange tijd kan worden teruggelezen, adviseren wij om de tape vooraf te laten analyseren. Dan wordt beoordeeld of de data correct is weggeschreven, wat nodig is ten behoeve van een juiste datarecovery. Daarnaast kan een catalogue worden aangemaakt om de gewenste data snel en correct te kunnen traceren.

Backupned adviseert om de versies van uw datamover of back-upsoftwarepakket goed bij te houden en mee te nemen in de back-upprocesbeschrijving ten behoeve van de juiste versie in het geval van een restore of recovery.
Hoe wordt voorkomen dat een ongeautoriseerd persoon een tape bij jullie op kan vragen?
Wij adviseren iedere klant om een autorisatieprocedure aan te leveren. Daarin wordt opgegeven wie op welk moment is geautoriseerd om een tape op te vragen. Aan dit proces kan ook een escalatieprocedure worden gekoppeld met daarin een uitwerking van de door u gewenste autorisatieniveau’s.
Hoe is de veiligheid van mijn tapes gewaarborgd?
Bouwkundig middels de veiligstelling in ondergrondse, voormalig atoomvrije, bunkers. Elektronisch met een BORG-gecertificeerd beveiligingssysteem gecombineerd met een realtime cameradetectiesysteem. Deze zijn aangebracht op strategische plekken in en rond de depots.

De toegang tot de depots, alsmede de toegang tot de afzonderlijke zalen waar de tapes staan opgesteld, zijn gecompartimenteerd en voorzien van elektronische toegangscontrole en registratie.
Wat is de minimale en maximale hoeveelheid tapes die ik bij jullie kan opslaan?
Vanaf één tape kunt u al bij ons terecht. Dit kan worden uitgebreid tot zo’n 50.000 tapes per klant.
Welke bewaartermijnen hanteren jullie?
U bepaalt op basis van uw eigen bedrijfspolicy uw eigen bewaartermijnen, een en ander afgestemd op de bewaartermijnen die door de wetgever zijn vastgesteld. Wij kunnen aan ieder verzoek voldoen.
Kan ik ook mijn datamanagement bij jullie uit handen geven?
Jazeker, zodra u dit wenst, beheren wij de data onder de door u gedefinieerde bewaartermijnen per dataset. Wanneer deze zijn afgelopen, vernietigen wij deze datadragers onder een zorgvuldig gecertificeerd proces.
Moet ik eigen hardware aanschaffen en onderhouden om gebruik te kunnen maken van jullie dienstverlening?
Onze klanten beperken zich niet door een on-premises oplossing, waarbij Backupned de fysieke datadragers ophaalt en veiligstelt. We leveren ook een ‘as-a-Service-model’, waarmee we u optimaal ontzorgen bij uw tape storage, tape backup en archivering.

Offsite opslag/Herstel van data

Hoe voorkom ik dat ik mijn eigen tape niet meer kan teruglezen, omdat deze is verouderd?
Door de tape te bewaren in de juiste omgeving en condities. Wij zijn te allen tijde in staat de data vanaf de tape aan te leveren in het format dat u op dat moment wenst. De data wordt aangeleverd in de kwaliteit en omvang, zoals die is weggeschreven op de tape.
Moet ik mijn eigen tape-omgeving aanhouden om tapes uit te kunnen lezen?
Nee, wij zijn in staat om te allen tijde de data aan te leveren in plaats van de tape.
Hoe kan ik een restoreverzoek doen?
Het protocol voor recovery wordt u ter beschikking gesteld, zodra u klant bij ons wordt. Daarvoor geldt een 24/7 bereik- en beschikbaarheidsprocedure. Tapes worden altijd binnen drie uur na de aanvraag aangeleverd op een door de klant opgegeven adres in Nederland met uitzondering van de eilanden.

In voorkomende gevallen bestaat ook de mogelijkheid om de restore of recovery van de data op tape te laten verzorgen door Backupned.

Online backup

Hoeveel data kan ik in welk tijdsbestek versturen? Welke minimale bandbreedte heb ik nodig om van uw dienstverlening gebruik te kunnen maken?
Dit is afhankelijk van de hoeveelheid data die u wilt versturen en het tijdsbestek dat u hiervoor wilt gebruiken. Een dataset van bijvoorbeeld 1 TB kan via een 1 Gbps-lijn in twee uur tijd worden overgezet naar uw off-site storagefaciliteit.
Met welk back-upsoftwarepakket kan ik data versturen naar mijn storage-omgeving?
Alle back-upsoftwarepakketten (bijvoorbeeld: Veeam, Commvault en Tivoli) worden door ons ondersteund. Er zijn technisch gezien geen restricties.
Moeten wij bij jullie hardware plaatsen om van jullie service gebruik te kunnen maken of wordt jullie dienst volledig aangeboden as-a-Service?
As-a-Service heeft onze voorkeur, maar er kunnen (onder voorwaarden) afspraken worden gemaakt over de plaatsing van eigen apparatuur. Sterk verouderde of afgeschreven hardware wordt om veiligheidsredenen niet geaccepteerd.
Blijven wij door gebruik van uw service voldoen aan alle wet- en regelgeving (GDPR, datasecurity, etc.)?
Ja, onze dienstverlening voldoet aan de richtlijnen van ISO/IEC 27001 en is volledig GDPR-compliant.
Is er een limiet aan de hoeveelheid data die ik bij jullie kan opslaan?
Nee, met name vanwege de off-site en offline faciliteiten die wij hebben gekoppeld aan deze vorm van dataopslag.
Wat maakt het verschil tussen jullie cloudoplossing (online en off-site) en de dataopslag in andere cloudomgevingen?
Het grootste verschil tussen onze dienstverlening en die van andere grote cloudplatforms, is het feit dat wij een puur Nederlands bedrijf zijn en wij uw data offline zetten door het naar tape weg te schrijven, na de afgesproken retentieperiode.

We maken gebruik van een opslagmedium dat zich in de tijd heeft geëvolueerd tot een high-end oplossing ten behoeve van een veilige, betrouwbare en duurzame vorm van dataveiligstelling. We hebben de dienst verheven tot een specialisme en ondergebracht in twee identieke en zwaarbeveiligde opslaglocaties in Nederland.

Online backup/Offsite tape-opslag

Met welke frequenties dient onze data weggeschreven te worden naar tape?
Daarvoor hanteren we uw eigen back-upstrategie. Dit kan iedere dag, eenmaal per week of eenmaal per maand, maar ook meerdere keren per dag of per week.
Ben ik met jullie full-service dienstverlening volledig ontzorgd van tapehandling?
Ja, volledig. Onze gehele dienstverlening wordt 24/7 en –365 dagen per jaar verzorgd door eigen medewerkers die allen voldoen aan de security-eisen, zoals geborgd in ons ISO/IEC 27001 managementsysteem.
Hoe zit het met het aanschaffen van nieuwe tapes?
De dienst is full-service, inclusief de levering van tapes tegen marktconforme condities.
Kan ik incidenteel, periodiek of zelfs in spoedeisende gevallen (bijvoorbeeld tijdens een audit) rapportages ontvangen over mijn off-site dataopslag (aantal tapes, fysieke locatie, hoeveelheid data)?
In het kader van een volledige transparantie vormt dit een van de belangrijkste speerpunten van onze full-service dienstverlening.
Kunnen jullie ons adviseren over ons back-upbeleid en onze back-upstrategie?
Ja, daarvoor kunt u altijd een beroep op ons doen. Naast onze eigen jarenlange ervaring hebben wij ook de mogelijkheid om gebruik te maken van vaste en betrouwbare partners, gespecialiseerd in dit vakgebied. Dit zal altijd vooraf met u worden afgestemd.
Is het een harde eis dat mijn data ook op tape wordt opgeslagen?
Ja. We geven een zeer hoge en langdurige beschikbaarheidsgarantie die mede gebaseerd is op een off-site en offline kopie op tape, opgeslagen op een tweede off-site locatie, ver verwijderd van uw online en off-site storagefaciliteit.

Online backup/Herstel van data

Hoe verloopt een restoreverzoek van data en hoe snel kan ik hierover beschikken?
Restoreverzoeken lopen via een 24/7/365-spoedprocedure. Vervolgens wordt samen met u bepaald hoe de restore verloopt.

Tapes worden binnen drie uur aangeleverd op iedere plaats in Nederland m.u.v. de eilanden. Dat kan uw eigen locatie zijn, een uitwijklocatie of in ons eigen online / off-site depot waar tapes in uw eigen specifieke storagefaciliteit kunnen worden geplaatst, waarna u remote de beschikking krijgt over uw gewenste data.
Hoe verloopt de restore van data waarvoor ik geen back-upsoftware meer tot mijn beschikking heb (bijvoorbeeld: longterm data-archiving)?
Daarvoor bieden we ‘restore on demand’ aan. Wij verzorgen dan de aanlevering van uw data (niet de tape) in het door u gevraagde format.
Bieden jullie een periodieke restore test aan?
Dat kan, u bent hierin altijd leading op basis van de specifiek gevolgde back-upstrategie.

Tapetransport

Hoe is de veiligheid van de tape transport geregeld?
We werken vanuit een low-profile policy en rijden om die reden met blanco voertuigen. Alle voertuigen zijn geconditioneerd en voorzien van een alarmsysteem met een hoge beveiligingsklasse.

Daarnaast zijn de voertuigen voorzien van een black box met een GPS-voertuigvolgsysteem, waardoor we op ieder moment de exacte locatie van de auto kunnen bepalen. De historie van deze data wordt langdurig bewaard.
Hebben jullie schadegevallen, waardoor mijn back-uptapes in gevaar komen?
Alle chauffeurs zijn in vaste dienst met langlopende contracten voor onbepaalde tijd. Er wordt nauwlettend toegezien op de staat van het wagenpark en de kwaliteit van het onderhoud. Alle voertuigen worden na twee jaar vervangen. Het rijgedrag van onze chauffeurs is consequent en uiterst zorgvuldig. In relatie tot het aantal gereden kilometers per jaar, is het aantal schadegevallen nihil te noemen.
Zijn jullie te vergelijken met een koeriersdienst?
Absoluut niet, alhoewel dit soms wel zo lijkt. Het zijn dagelijks en wekelijks terugkerende transporten met een sterk besef van hoge waardeberging. Dit wordt nog eens versterkt vanuit het dagelijks contact met onze klanten.
In welke frequentie kunnen jullie de tapes bij ons ophalen?
Dat kan op reguliere basis: dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks op tijden die liggen tussen 08:30 uur en 17:00 uur. Ook bestaat de mogelijkheid om een on demand schema aan te houden, waarbij de wisseling volledig wordt afgestemd op de wens en behoefte van de klant. Wisselingen tijdens het weekend of op nationaal erkende feestdagen dienen vooraf te worden afgestemd.
Halen jullie ook back-uptapes uit het buitenland op?
Ja, dat doen we. Daarbij worden we niet beperkt of gehinderd door lands- of continentale grenzen. Voorwaarde is dat we als toezichthouder en ‘verwerker’ volledig betrokken zijn bij het transport.

Algemene vragen

Wat is de waarde van een back-uptape?
Dat bepaalt u te allen tijde zelf. Een tape kan uniek zijn (zie uw golden copy), maar ook een grote waarde vertegenwoordigen vanwege de hoge kwaliteit i.c.m. een grote opslagcapaciteit. Een tape kent een fabrieksgarantie van 30 jaar zonder tussentijdse bewerkingskosten. De opslagcapaciteit per tape ligt inmiddels boven de 30 TB.

Een tape die (alleen) door de klant geclassificeerd wordt als golden copy vertegenwoordigt een ‘ongekende waarde’, omdat met het verlies daarvan doorgaans unieke historische en/of strategische data verloren gaat.
Is een tape-oplossing nog wel van deze tijd?
De meeste grote organisaties maken gebruik van de LTO-tapetechnologie. Bekende namen zijn Google, Netflix en Facebook. Tapes bieden de goedkoopste, meest veilige en meest betrouwbare data storage oplossing.
Kan ik met back-uptapes ook de gevolgen van ransomware volledig bestrijden?
Dat is van een aantal factoren afhankelijk. Een back-uptape kan een bijdrage leveren aan het recoveryproces bij ransomware, maar de bijdrage hiervan is beperkt door de omvangrijkheid van de omgeving, maar ook de tijd die nodig is om te komen tot een volledig herstel.

Verder zal de actualiteit van de opgeslagen data, in relatie tot het moment van ‘gijzeling’, van grote invloed zijn op dit proces. Dit vraagt om een consequent en goed doordacht back-upproces.
Kunnen jullie ook een datarecoveryplan leveren?
Dat kan, deze is echter altijd afgestemd op uw specifieke wensen en zal dan ook altijd in samenspraak met u worden opgesteld. Indien gewenst kan gebruik worden gemaakt van vaste, betrouwbare partners die gespecialiseerd zijn in de datarecovery van tapes.

Hoe wij werken

Maakt u gebruik van ingehuurd personeel?
Nee, dat doen we niet. Sinds de opstart van Backupned in 1995 is het altijd onze policy geweest om uitsluitend gebruik te maken van eigen en (VOG) gescreende medewerkers. Van verkoop tot opslag onder één dak.
Voor welke organisaties werken jullie voornamelijk?
Dat varieert van het MKB tot en met beursgenoteerde bedrijven en multinationals. Maar ook healthcare-centra, zoals ziekenhuizen, en lokale, provinciale en landelijke overheidsinstellingen.
Hoe borgen jullie de integriteit van Backupned?
We doen geen marketinguitingen waarbij namen van klanten worden gebruikt. Daarnaast zijn de depots low-profile gesitueerd en niet voorzien van enige herkenning, wat ook geldt voor ons eigen voertuigenpark. Al onze medewerkers zijn in vaste dienst en VOG gescreend.
Ik wil mijn tapes zo snel mogelijk bij u opslaan. Hoe snel kan dat?
We zijn erop ingericht om rond de 10.000 tapes binnen een week op te kunnen slaan en te registreren binnen het veiligheidsprotocol dat wij voeren (ISO/IEC 27001 en ISO 9001). Kleinere aantallen, tot bijvoorbeeld 2.000 à 3.000 tapedrives, kunnen we binnen één à twee dagen verwerken.
Hebben jullie ISO-certificeringen?
We zijn sinds 7 december 2006 in het bezit van het ISO 9001-certificaat en sinds 3 februari 2012 van het ISO 27001.Certificaat .
Is Backupned zelfstandig of maken jullie deel uit van een grotere organisatie?
We zijn sinds de oprichting op 1 maart 1995 zowel juridisch, organisatorisch als financieel volledig zelfstandig en onafhankelijk.