januari 5, 2023

Backupned: uw unieke en betrouwbare partner voor dataopslag in beeld

Digitale innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Wat vandaag een kans is, kan morgen ineens een bedreiging zijn. Dat is de harde realiteit van onze informatiemaatschappij die uw bedrijfsgegevens tot een zwakke schakel maakt. Elke onderbreking van de continuïteit kost een organisatie tijd en geld. Wilt u dit risico voor uw organisatie beperken? Vertrouw dan uw kostbare data aan ons toe en wij stellen deze offline veilig op LTO-tape.

Wij geloven in tape én de opslag daarvan

Ondanks de ontwikkeling van een nieuwe generatie opslagmedia, zoals disk en cloud, is LTO-technologie terug van nooit weggeweest. De kracht van tapes en het belang van offline opslag is in onze ogen namelijk nooit afgenomen. Wat we bij Backupned als geen ander begrijpen, is dat een back-uptape vol waardevolle bedrijfsgegevens van onschatbare waarde is voor organisaties. Dat is al bijna 30 jaar de drijfveer van onze dienstverlening die tot uiting komt in onze kernwaarden:

  • Security: De veiligheid van uw data stellen wij voorop in ons hoogwaardige proces voor offline tapeopslag en onze zwaarbeveiligde online back-upprocedures. We zien de veiligheidsaspecten die ontstaan vanuit het dynamische ICT-landschap en de maatschappelijke ontwikkelingen voortdurend veranderen. Om uw organisatie, inclusief waardevolle data, de beste bescherming te bieden, investeren we continu in de optimalisatie van ons aangeboden beveiligingsniveau.
  • Duurzaamheid: Een organisatie die zich economisch ontwikkelt en tegelijkertijd haar digitale voetafdruk verkleint: wij geloven dat het mogelijk is. Met de veilige opslag van statische data op LTO-tape, waarborgen we de houdbaarheid en traceerbaarheid van uw data. Daarbij zorgt het minimale energieverbruik van de tapedrive voor een verlaagde impact op het milieu. Bovendien garandeert Backupned bij lange bewaartermijnen dat data op tape uitwisselbaar is met het opslagmedium wat op dat moment in uw bedrijf gangbaar is.
  • Zero risk: Een calamiteit, zoals verlies of diefstal van data, kan aanzienlijke schade toebrengen aan het imago of de continuïteit van een bedrijf. De 3-2-1-1-0-regel, waarbij de 0 voor golden copy staat, is een doeltreffende maatregel om dit risico te beperken. Onze back-upsystemen zijn uitgerust met automatische tools die de data voortdurend controleren op de aanwezigheid van ongeautoriseerde data-encrypties. De golden copy bewaren we vervolgens op een streng beveiligde externe locatie.
  • Integriteit: Het bewaken van veiligheid gaat bij Backupned hand in hand met het naleven van een uiterst integere gedragscode. Integriteit is tenslotte de basis van vertrouwen en respect in relaties. We waarborgen integriteit gedurende het hele proces voor zowel de offline als online data. Zo is ons transport altijd anoniem, zijn de opslaglocaties als zodanig onherkenbaar en zetten we geavanceerde vormen van authenticatie in voor de online datatransfer.
  • Betrouwbaarheid: Dat we bij Backupned doen wat we beloven, onderbouwen we met de ISO 9001– en ISO/IEC 27001-certificering van onze bedrijfsprocessen. Certificering helpt ons bij het beheren, leiden, evalueren en optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Externe auditors voeren jaarlijks risicoanalyses uit in verschillende disciplines. We sturen tussentijds bij waar nodig en laten om de drie jaar onze processen hercertificeren. Zo garanderen we een consistente en betrouwbare dienstverlening.

Backupned in beeld

Onze kernwaarden zitten verweven in al onze bedrijfsprocessen. Dat maakt van ons een unieke en betrouwbare partner: van tape, het transport ervan tot dataopslag. Wilt u in één oogopslag zien waarom uw data bij Backupned in veilige handen is? Binnenkort verschijnt er een interactieve infographic: een visuele weergave van onze processen, dienstverlening en kernwaarden. Houd onze LinkedIn en website dus goed in de gaten.

terug naar nieuwsoverzicht